Luonnonkiveä on käytetty julkisivuissa koko rakentamisen historian ajan. Luonnonkivi on yksi niistä harvoista materiaaleista joka on moderni ja täyttää nykyajan ympäristö-vaatimukset. Käyttämällä erilaisia kivilaatuja ja eri pintakäsittelyvaihtoehtoja saadaan vaikutelmaltaan hyvin monimuotoisia julkisivuja. Arkkitehtien luomisvoima saa toimintavapauden.

Teollinen kivenleikkuu on korvannut suurimmaksi osaksi käsityön mahdollistaen luonnonkiven käytön ja hyödyntämisen yhä enenevässä määrin. Nykyisin kiveä voidaan leikata ohueksi ja käyttää rakenteissa, joissa se ei aikaisemmin ole ollut mahdollista painonsa vuoksi, kuten paksuilta näyttävissä kivijulkisivuissa, joissa taustana onkin betoni.

Küsi hinnapakkumist
Võta ühendust